Sigurnost online plaćanja

Viva Wallet usklađen je sa svim PSD2 sigurnosnim protokolima transakcija, tako da sva plaćanjakupaca ostaju sigurna u bilo kojem Checkout rješenju da se odabere.

Viva Wallet Smart Checkout, dodaci i alati za plaćanje u potpunosti su kompatibilni s PSD2, s 3DS-om kojim upravljaju izdavatelji kartica.

S našim PCI DSS level 1 statusom usklađenosti, zadovoljavamo standarde sigurnosti plaćanja ipomažemo u zaštiti korisničkih podataka

Kao potpuno usklađen PCI DSS Level 1 pružatelj usluga i principijalni član i licenciranistjecatelj Vise i Mastercarda kartica, Viva Wallet pridržava se operativnih propisakartičnih shema. Također podliježemo godišnjim revizijama od strane treće strane PCI Qualified Security Assessor, Vise, Mastercarda i banaka s kojima smo partneri.

Tokenizacija je zamjena osjetljivih podataka neosjetljivim. U industriji plaćanja koristi se za zaštitu PANa kartice tako da ga zamjenjuju jedinstvenim nizom brojeva koji se ne mogu koristiti za obavljanje transakcija.

Security of Online Payments

Viva Wallet complies with all PSD2 transaction security protocols, so as any customers’ payments remain secure in whichever Checkout solution one might select.

Viva Wallet Smart Checkout, plugins and payment tools are fully PSD2-compliant, with 3DS being handled by the card issuers.

With our PCI DSS Level 1 compliance status, we meet payment security standards and help protect customer data

As a fully compliant PCI DSS Level 1 Service Provider and a principal member and licensed acquirer of Visa and MasterCard, Viva Wallet adhere to the card schemes’ operating regulations. We are also subject to yearly audits by a third-party PCI Qualified Security Assessor, Visa, MasterCard, and the banks we partner with.

Tokenization is the process of replacing sensitive data with non-sensitive data. In the payments industry, it is used to safeguard a card’s PAN by replacing it with a unique string of numbers that cannot be used to make transactions.