Pučki napjevi misa iz srednje Dalmacije u kontekstu glagoljaške tradicije

150,00 Kn

Opis

U ovoj su knjizi predstavljene transkripcije pučkih misnih napjeva i to, u prvom redu, njihovih stalnih dijelova (Cantus Ordinarii Missae), sa šireg područja Splita te otoka Brača i Hvara i nastavak su sustavnog istraživanja i proučavanja cjelokupne pučke crkvene muzičke građe na tom prostoru srednje Dalmacije.
Uz te stalne dijelove prikazani su i poneki tekstovi promjenljivih dijelova mise (ulazne pjesme, posljednice na Uskrs “Žrtvi vazmenoj” i na Duhove “Dođi, Duše Prisveti”, posljednice na misi za mrtve “Dan od gnjeva” i napjevi za tekst “Braćo, brata sprovodimo”).
Transkripcije ovih napjeva temelje se isključivo na snimljenom materijalu koji je sâm autor Jerko Martinić u više navrata između 1970. i 1975. godine sakupio u 36 mjesta.
Cilj istraživanja bio je prije svega snimiti sve čega su se pjevači tada još sjećali, a onda naknadno i postupno snimljeno transkribirati i intenzivnije obraditi.
Vrlo opsežan prikupljeni materijal od 379 napjeva iz 29 lokaliteta, odnosno župa, nedvojbeno daje mogućnost uvida u stanje tada još uvijek uglavnom žive tradicije i to u odnosu na rasprostranjenost i različitost napjeva, te na raznolikost aspekata njihove izvedbe.
Tih 29 lokaliteta su:
1) u širem području Splita: Krilo – Jesenice, Stobreč, Vali varoš (župa Sveti Križ), Solin, Klis, Vranjic, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi, Kaštel Štafilić, Trogir i Gornje Selo (otok Šolta)
2) otok Brač: Supetar, Donji Humac, Nerežišća, Dol, Splitska, Gornji Humac, Pražnica, Pučišća, Bol, Selca i Novo Selo
3) otok Hvar: Vrboska, Vrbanj, Vrisnik, Jelsa i Svirče.
Gotovo cijeli materijal ove zbirke snimljen je izvan službe Božje.
Na taj su se način sigurno mnogi napjevi, koji se inače više nisu u crkvi pjevali, ipak uspjeli sačuvati.
Slično kao i u ranijim autorovim studijama, i ovdje se analizira svaki pojedini transkribirani napjev, imajući na umu pojedinosti o tekstu, opsegu intervala, formi, melodijskoj strukturi, tonalitetno-modalnoj određenosti napjeva, ritmu, višeglasju kao i porijeklu melodija.
Analizom se izdvojilo ono najbitnije kako bi se na temelju svega izloženog na kraju, jednom zaključnom i temeljitom sintezom – za jedno cijelo područje – ukazalo na uočene datosti, strukturu, raznovrsnost i raznolikost izvedbe ovih nekoć tradicijski čvrsto uhodanih pučkih napjeva kao sastavnih dijelova jedne duge tradicije.