Govorno sviranje u djelima Rubena Radice

7,96 
59,97 kn

Samo 1 komada na zalihi

SKU: R3314 , Oznaka:

Opis

“Ova je knjiga u cijelosti posvećena trima kompozicijama suvremenog hrvatskog skladatelja Rubena Radice – “Prazor”, “Trinaesta ura” i “Tri sonetne bagatele”.
Nastale su prema stihovima velikana našega pjesništva, a glazba je, u ovom prožimanju, bitna emotivna sastavnica jedinstvenog izraza.
Načini korištenja poetskog predloška… rabe potencijale pisane riječi na semantičkoj i fonetskoj razini evocirajući postupke i praksu velikog vremenskog raspona – od antičke metrike i starogrčke musiké koja je bila podjednako glazba i pjesništvo, uporabe modusa…, preko madrigalizama… sve do Schönbergovog sprechgesanga i novih vrsta proširene vokalnosti…”

-M. B. Siriščević, citat iz predgovora autorice

“Prazor”, misterij u 10 prizora za glazbenu pozornicu nastao je prema istoimenoj poemi J. Kaštelana (praizvedba 1991.).
“Trinaesta ura”, dva soneta A. G. Matoša za tri zbora i orkestar praizvedena je 1994., a “Tri sonetne bagatele za (recitatora i) instrumentalni sekstet”, temeljene na stihovima A. T. Pavičića, V. Nazora i I. Vojnovića praizvedene su 1997. godine (u ediciji “Ars Croatica” tiskane 1998.).